Cikkek benyújtása

Az Alkalmazott Matematikai Lapok csak magyar nyelvű dolgozatokat közöl. A közlésre szánt dolgozatokat és mellékleteiket egy tömörített zip fájlban e-mailen az aml@renyi.hu címre kérjük
elküldeni. Előnyben részesülnek a LATEX-ben elkészített dolgozatok. Kérjük az itt elérhető template alkalmazását. Overleaf-ben az AMLWEB.sty 9. sorában latin2 helyett utf8-at kell írni: \usepackage[utf8]{inputenc}

A kéziratok szerkezeti felépítésének a következő követelményeket kell kielégíteni:

Fejléc: A fejlécnek tartalmaznia kell a dolgozat címét és a szerző teljes nevét.

Kivonat: A fejléc után egy, képletet nem tartalmazó, legfeljebb 200 szóból álló kivonatot kell minden esetben megadni.

Fejezetek: A dolgozatot címmel ellátott szakaszokra kell bontani, és az egyes szakaszokat arab sorszámozással kell ellátni. Az esetleges bevezetésnek mindig az első szakaszt kell megnevezni.

A dolgozatban előforduló képleteket a dolgozat szakaszokra bontásától független, folytatólagos arab sorszámozással kell azonosítani. Természetesen nem szükséges minden képletet számozással ellátni, csak azokat, amelyekre a szerző a dolgozatban hivatkozni kíván.

Mind az ábrákat, mind a lábjegyzeteket szintén folytatólagos arab sorszámozással kell ellátni. Az ábrák elhelyezését a dolgozat megfelelő helyén ábraazonosító sorszámokkal kell megadni. A lábjegyzetekre a dolgozaton belül az azonosító sorszám felső indexkénti használatával lehet hivatkozni.

Az esetleges definíciókat és tételeket (segédtételeket és lemmákat) szakaszonként újrakezdődő, ponttal elválasztott, kettős számozással kell ellátni. Kérjük a szerzőket, hogy ezeket, valamint a tételek bizonyítását a szövegben kellő módon emeljék ki.

Irodalomjegyzék: A dolgozatok szövegében az irodalmi hivatkozás számait szögletes zárójelben kell megadni, mint például [2] vagy [1, 7-13].

Az irodalmi hivatkozások formája a következő: Minden hivatkozást fel kell sorolni a dolgozat végén található irodalomjegyzékben, a szerzők, illetve a társszerzők esetén az első szerző neve szerinti alfabetikus sorrendben úgy, hogy a cirill betűs szerzők nevét a Mathematical Reviews átírási szabályai szerint latin betűsre kell átírni. A folyóiratban megjelent cikkekre [1], a könyvekre [2] a következő minta szerint kell hivatkozni:

[1] FARKAS J.: Über die Theorie der einfachen Ungleichungen, Journal für die reine und angewandte Mathematik 124, (1902) 1-27. DOI 10.1515/crll.1902.124.1

[2] ZOUTENDIJK, G.: Methods of Feasible Directions, Elsevier Publishing Company, Amsterdam and New York (1960), 120 o.

Mivel az Alkalmazott Matematikai Lapokban megjelenő cikkek 2019 óta DOI azonosítót kapnak, az irodalomjegyzékben szereplő
minden forrás adatai között szerepeltetni kell a DOI azonosítót is, amennyiben rendelkezik ilyennel.

A DOI azonosítók keresését az alábbi oldalon célszerű kezdeni:
https://apps.crossref.org/SimpleTextQuery

Ide a teljes hivatkozásjegyzéket egyben be lehet másolni és a DOI-k nagy részét tényleg megtalálja. Fontos viszont, hogy ezzel még nincs kész, mert ez sajnos csak a DOI számok egy részét találja meg, nem az összeset. Amit nem talál meg, arra jöhet a manuális és okos keresés, például a kiadó honlapjáról.

A DOI számmal nem rendelkező cikkek/könyvek hivatkozásánál értelemszerűen ki kell hagyni a DOI-s részt.

Formailag az alábbiak szerint jelenjenek meg a hivatkozásjegyzékben a DOI számok:
DOI 10.1007/BF02480272, ahol a {10.1007/BF02480272} rész klikkelhető és a
https://doi.org/10.1007/BF02480272
címre visz.

Érdemes rápillantani a legfrissebb AML számra,
http://aml.math.bme.hu/?p=629
ebben már DOI-val együtt szerepelnek a hivatkozások.

A szerzők bemutatása:
Az önéletrajz (egyes szám, 3. személyben írva) 500-1000 karakter között legyen. Az alábbiak megadása nem kötelező, csak iránymutatás:
– születési évszám
– végzettségek, doktori cím, habilitáció adatai (szak, egyetem), díjak, ösztöndíjak
– korábbi munkahelyek, jelenlegi munkahely, beosztás
– kutatási terület
– publikációs tevékenység eredménye (pl. könyvek száma, referált cikkek száma, hivatkozások száma)
– társulati, testületi tagságok
– fotó

A szerző adatai: Az irodalomjegyzék után, a kézirat befejezéseképpen fel kell tüntetni a szerző teljes nevét és munkahelye (esetleg lakása) pontos címét, illetve e-mail címét.

Angol nyelvű cím és kivonat: Minden dolgozathoz csatolni kell egy angol nyelvű címet és összefoglalót.

Kérjük a szerzőket, hogy a cikk benyújtása előtt ellenőrizzék az alábbi elemek meglétét:
A teljes cikk, benne:
– magyar nyelvű kivonat
– a cikk szövege, valamint ábrák és táblázatok, ha vannak
– irodalomjegyzék, DOI azonosítókkal együtt
– szerzők bemutatása és fotói, munkahelyei és e-mail címei
– angol nyelvű cím és kivonat
Mellékelt fájlok:
– a cikk LaTeX forráskódja, és a teljes cikk pdf formátumban
– ábrák, képek fájljai
– szerzők fotói
A dolgozatok után szerzői díjat az Alkalmazott Matematikai Lapok nem fizet.