AML 34 (2017)

TARTALOMJEGYZÉK

Benczúr András: Arató Mátyás (1931-2015)

Imreh Csanád emlékére (1975-2017)

Darida Sándor: A Dynamic Matrix Control alkalmazása lineáris differenciálegyenletekre korlátosan változó bemenő jel és változó referencia trajektória esetén

Vass Lajos: Egyfajta valószínűségi módszer utazási jellemzők becsléséhez utasfelmérésből

Dobjánné Antal Elvira, Vinkó Tamás: Egy nemlineáris vegyes-egészértékű optimalizálási feladat különféle modelljeinek komparatív elemzése

Horváth Miklós: Szóráselmélet: matematikai alapok és néhány aktuális kérdés

INDEX

András Benczúr, Mátyás Arató (1931-2015)

Csanád Imreh (1975-2017)

Sándor Darida, The use of Dynamic Matrix Control for controlling linear differential equations for non-constant trajectories with limited input parameter

Lajos Vass, A probability method for the estimation of trip characteristics from passengers surveys

Elvira Dobjánné Antal, Tamás Vinkó, Comparative analysis of several models of the same mixed-integer nonlinear programing problem

Miklós Horváth, Scattering theory: basic mathematical ideas and some recent problems

Alkalmazott Matematikai Lapok 34 (2017) – kivonat