AML 36/1 (2019)

Ez a szám a 2017. június 14-16. között Cegléden megrendezett XXXII. Magyar Operációkutatási Konferencia második kötete. A konferencia első kötete az Alkalmazott Matematikai Lapok előző száma volt.

Az Alkalmazott Matematikai Lapok szerkesztősége ezúton is köszöni Bozóki Sándornak, Fleiner Tamásnak, Illés Tibornak és Tasnádi Attilának, hogy e különszám vendégszerkesztőiként segítettek a szám elkészültében.

TARTALOMJEGYZÉK

Előszó

Ágoston Kolos Csaba, Biró Péter: Egészértékű programozás használata közös kvótás egyetemi felvételi feladatokra

Biró Péter: Vesecsereprogramok matematikája

Király Tamás, Mészáros-Karkus Zsuzsa: Erősen népszerű párosítás keresése bizonyos páros preferenciarendszerekben

Fleiner Tamás, Romsics Erzsébet: Igazságos tortaosztási algoritmusok egyenlő és nemegyenlő felosztási arányokon

Forgó Ferenc: Kétkiszolgálós, nem növekvő, egyszerű, lineáris torlódási játékok puha korrelált egyensúlyának kényszerítési értékéről

Petróczy Dóra Gréta, Rogers Mark Francis, Kóczy Á. László: Tagkilépések és a magyar befolyás változása az Európai Unió Tanácsában

Radványi Anna Ráhel: Kooperatív sztenderd fixfa játékok és alkalmazásuk a vízgazdálkodásban

Solymosi Tamás: Alkuhalmazok és a mag egybeesése

Csató László: A logaritmikus legkisebb négyzetek módszerének karakterizációi

Dobos Imre: Megjegyzés az ökológiai lábnyom input-output modellel való számításához

Nagy Balázs, Szakál Szilvia: Választókerületek alakjának vizsgálata Hu-féle invariáns momentumok alkalmazásával

INDEX

Preface

Kolos Csaba Ágoston, Péter Biró, Integer programming techniques for college admission problem with common quotas

Péter Biró, Mathematics of kidney exchange programmes

Tamás Király, Zsuzsa Mészáros-Karkus, Finding strongly popular matchings in certain bipartite preference systems

Tamás Fleiner, Erzsébet Romsics, Algorithms for cake cutting with equal and unequal shares

Ferenc Forgó, On the enforcement value of soft correlated equilibrium for two-facility, non-increasing, simple linear congestion games

Dóra Gréta Petróczy, Rogers Mark Francis, László Kóczy Á., European Union’s power distribution after a withrawal

Anna Ráhel Radványi, Standard fixed tree games and its applications to water management problems

Tamás Solymosi, Coincidence of bargaining sets and the core

László Csató, Characterizations of the logarithmic least squares method

Imre Dobos, A note on the calculation of ecological footprint with input-output model

Balázs Nagy, Szilvia Szakál, Using Hu moment invariants for analyzing shape of congressional districts

Alkalmazott Matematikai Lapok 36 (2019) 1. szám – kivonat