AML 33/2 (2016)

TARTALOMJEGYZÉK

Köszöntő

Érdi Péter: Kémiai kinetika, ahogy azt látni kell és lehet

Bába Péter, Horváth Dezső, Tóth Ágota: Autokatalitikus frontreakciók konvektív instabilitásának numerikus vizsgálata

Valkó Éva, Varga Tamás, Alison S. Tomlin, Busai Ágota, Turányi Tamás: Általánosított HDMR-módszer alkalmazása korrelált bizonytalan paraméterek hatásának vizsgálatára

Lente Gábor: A Michaelis-Menten-kinetika determinisztikus és sztochasztikus modelljei

Póta György: Megoldott és megoldatlan feladatok az oszcilláló reakciók elméletében

INDEX

Péter Érdi, Chemical kinetics as you can and must see it

Péter Bába, Dezső Horváth, Ágota Tóth, Numerical study of convective instability arising in autocatalytic front reactions

Éva Valkó, Tamás Varga, Alison S. Tomlin, Ágota Busai, Tamás Turányi, Investigation of the effect of correlated uncertain rate parameters using a generalized HDMR method

Gábor Lente, Deterministic and stochastic models of Michaelis-Menten kinetics

György Póta, Solved and unsolved problems in the theory of oscillatory reactions

Alkalmazott Matematikai Lapok 33 (2016) 2. szám – kivonat