Alkalmazott Matematikai Lapok

 

Az Alkalmazott Matematikai Lapok (HU ISSN 0133-3399) a Magyar Tudományos Akadémia III. Osztályának magyar nyelvű szakfolyóirata.

– Nyomtatott és internetes fórumot biztosít az alkalmazott matematika, az operációkutatás és az informatika területén született eredmények bemutatására.

– Kifejezetten támogatja rövid cikkek publikálását, amelyek célja további kutatásokat inspiráló, matematikai kérdéseket is felvető alkalmazási problémák, illetve az utóbbiak által motivált igényes matematikai kérdések rövid, közérthető cikkekben történő bemutatása 4-6 oldalon.

– A Lapokban – szabványos elbírálási folyamat keretei között – közzétesszük a kiadvány profiljához köthető disszertációk téziseit is.

– A Lapok – felkérés alapján – közlési lehetőséget biztosít a hazai kutatócsoportok történetét, eredményeit, illetve terveit bemutató dolgozatoknak, illetve lehetőséget biztosít tematikus számok szerkesztésének is.

– Megemlékezik az elhunyt jelentős magyar, vagy magyar kapcsolatokkal rendelkező kutatókról, beszámol a magyar kutatók hazai és nemzetközi elismeréseiről, kitüntetéseiről.

– A Lapok hírt ad a Bolyai János Matematikai Társulat, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, a Magyar Operációkutatási Társaság, a Gazdaságmodellezési Társaság, a Magyar Bioinformatikai Társaság, és a Magyar Aktuárius Társaság társulati életéről, az ezek által szervezett eseményekről, tudományos rendezvényekről és a közélet releváns híreiről.

– A Lapok fórumot biztosít az alkalmazott matematika, az operációkutatás és az informatika oktatásával kapcsolatos cikkek megjelentetésére is. Ezen belül közzéteszi a fenti területek felsőszintű oktatásához kapcsolódó, önmagukban is értelmezhető matematikai problémákat egy önálló rovatban.

– A Lapok feladatának tekinti a magyar szakmai nyelv ápolását. Ugyanakkor a nemzetközi kapcsolatok fejlesztését is támogatja a közlésre elfogadott tudományos dolgozatok kötelezően mellékelendő angol nyelvű kivonatának közlésével.

– A szakmai közvélemény tájékoztatása érdekében kiemelten fontos, új irányokat kijelölő cikkek fordításait, vagy azok rövidített változatát is közli.

A Zentralblatt für Mathematik és a Mathematical Reviews folyóirat listájában a Lap szerepel.

A folyóiratot az MTMT indexeli, és a REAL archiválja.

Az Alkalmazott Matematikai Lapok szerkesztőbizottsága köszönetét fejezi ki a BME TTK Matematikai Intézetének a honlap tárhelyéért.