admin összes bejegyzése

AML 34

TARTALOMJEGYZÉK

Benczúr András: Arató Mátyás (1931-2015)

Imreh Csanád emlékére (1975-2017)

Darida Sándor: A Dynamic Matrix Control alkalmazása lineáris differenciálegyenletekre korlátosan változó bemenő jel és változó referencia trajektória esetén

Vass Lajos: Egyfajta valószínűségi módszer utazási jellemzők becsléséhez utasfelmérésből

Dobjánné Antal Elvira, Vinkó Tamás: Egy nemlineáris vegyes-egészértékű optimalizálási feladat különféle modelljeinek komparatív elemzése

Horváth Miklós: Szóráselmélet: matematikai alapok és néhány aktuális kérdés

INDEX

András Benczúr, Mátyás Arató (1931-2015)

Csanád Imreh (1975-2017)

Sándor Darida, The use of Dynamic Matrix Control for controlling linear differential equations for non-constant trajectories with limited input parameter

Lajos Vass, A probability method for the estimation of trip characteristics from passengers surveys

Elvira Dobjánné Antal, Tamás Vinkó, Comparative analysis of several models of the same mixed-integer nonlinear programing problem

Miklós Horváth, Scattering theory: basic mathematical ideas and some recent problems

Alkalmazott Matematikai Lapok 34 (2017) – kivonat

AML 33/2

TARTALOMJEGYZÉK

Köszöntő

Érdi Péter: Kémiai kinetika, ahogy azt látni kell és lehet

Bába Péter, Horváth Dezső, Tóth Ágota: Autokatalitikus frontreakciók konvektív instabilitásának numerikus vizsgálata

Valkó Éva, Varga Tamás, Alison S. Tomlin, Busai Ágota, Turányi Tamás: Általánosított HDMR-módszer alkalmazása korrelált bizonytalan paraméterek hatásának vizsgálatára

Lente Gábor: A Michaelis-Menten-kinetika determinisztikus és sztochasztikus modelljei

Póta György: Megoldott és megoldatlan feladatok az oszcilláló reakciók elméletében

INDEX

Péter Érdi, Chemical kinetics as you can and must see it

Péter Bába, Dezső Horváth, Ágota Tóth, Numerical study of convective instability arising in autocatalytic front reactions

Éva Valkó, Tamás Varga, Alison S. Tomlin, Ágota Busai, Tamás Turányi, Investigation of the effect of correlated uncertain rate parameters using a generalized HDMR method

Gábor Lente, Deterministic and stochastic models of Michaelis-Menten kinetics

György Póta, Solved and unsolved problems in the theory of oscillatory reactions

Alkalmazott Matematikai Lapok 33 (2016) 2. szám – kivonat

AML 33/1

TARTALOMJEGYZÉK

Mészáros Alpár Richárd: Átlagtérjátékok – Optimális vezérléstől optimális transzportig

Vörös Gábor: A véges szóhosszból adódó korlátozás hatása

Kosztyán Zsolt Tibor, Pribojszki-Németh Anikó, Kovács Zoltán: Karbantartási projektek mátrix alapú tervezése

Horváth Miklós: A rezgő húr irányítása

Simonovits András: Matematikai közgazdaságtanról matematikusoknak

Apáthy M. Sándor: Az útvonaltervező algoritmus történeti áttekintése, különös tekintettel azok turisztikai célú alkalmazásaira

INDEX

Alpár Richárd Mészáros, Mean field games: From optimal control to optimal transport

Gábor Vörös, Effects of truncation in calculating data

Zsolt Tibor Kosztyán, Anikó Pribojszki-Németh, Zoltán Kovács, Matrix-based maintenance management

Miklós Horváth, The control of vibrating strings

András Simonovits, On mathematical economics for mathematicians

Sándor M. Apáthy, A survey on route planning algorithms, focusing on its touristic applications

Alkalmazott Matematikai Lapok 33 (2016) 1. szám – kivonat

AML 32

TARTALOMJEGYZÉK

Schipp Ferenc: Hiperbolikus waveletek

Südy Barbara: Jégkorongcsapat összeállításának valós idejű optimalizálása adatbányászati eszközök segítségével

Lovas Attila, Andai Attila: Mértékek abszolút és szimmetrikus normákon

Szabó Péter Gábor: Kalmár László, a számítástudomány hazai úttörője

Prékopa András, Kovács Kászon Balázs: Kovács László Béla (1939-2015)

INDEX

Ferenc Schipp, Hyperbolic wavelets

Barbara Südy, Real-time optimization of ice hockey teams

Attila Lovas, Attila Andai, Measures on gauge invariant symmetric norms

Péter Gábor Szabó, László Kalmár, the pioneer of the computer science in Hungary

András Prékopa, Kászon Balázs Kovács, László Béla Kovács (1939-2015)

Alkalmazott Matematikai Lapok 32 (2015) – kivonat

AML 31

TARTALOMJEGYZÉK

Árgilán Viktor, Balogh János, Békési József, Dávid Balázs, Galambos Gábor, Krész Miklós, Tóth Attila: Ütemezési feladatok az autóbuszos közösségi közlekedés operatív tervezésében: egy áttekintés

Iványi Antal, Kása Zoltán: Foksorozatok párhuzamos leszámlálása

Csendes Tibor, Kozma Attila: Vödrök optimális pakolása raklapokra

INDEX

Viktor Árgilán, János Balogh, József Békési, Balázs Dávid, Gábor Galambos, Miklós Kresz, Attila Tóth, Scheduling problems in the operative planning of public bus transportation

Antal Iványi, Zoltán Kása, Parallel enumeration of degree sequences

Tibor Csendes, Attila Kozma, Optimal packing of buckets on eur-palette

Alkalmazott Matematikai Lapok 31 (2014) – kivonat

AML 30

TARTALOMJEGYZÉK

Illés Tibor, Nagy Adrienn: A kvadratikus szimplex algoritmus végessége indexválasztási szabályok alkalmazása esetén

William Cook: A kombinatorikus egészértékű programozás ötvenegynéhány éve, fordította: Bernáth Attila (szerzői jogok miatt nem elérhető)

Rázga Tamás: A klasszikus matematika egy lehetséges általánosítása

Hujter Mihály: Emlékek Klafszky Emil (1934-2009) matematikusról

INDEX

Tibor Illés, Adrienn Nagy, Finiteness of the quadratic simplex method with the application of index selection rules

William Cook, Fifty-plus years of combinatorial integer programming, translated by Attila Bernáth

Tamás Rázga, A potential generalization of the classical mathematics

Mihály Hujter, Memories of Emil Klafszky (1934-2009) mathematician

Alkalmazott Matematikai Lapok 30 (2013) – kivonat

AML 29

TARTALOMJEGYZÉK

Iványi Antal, Lutz Lóránd: Multigráfok foksorozatai

Bartalos István, Pluhár András: Közösségek és szerepük a kisvilág gráfokban

Takács Szabolcs: Érzékenységvizsgálatok a statisztikai eljárásokban

INDEX

Antal Iványi, Lóránd Lutz, Degree sequences of multigraphs

István Bartalos, András Pluhár, Communities and their role in small world graphs

Szabolcs Takács, Sensitivity analysis in a statistical processes

 

Alkalmazott Matematikai Lapok 29 (2012) – kivonat

AML 28

TARTALOMJEGYZÉK

Mánfay Máté:  Poincaré-egyenlőtlenség kizárásos folyamatokra

Pál László, Csendes Tibor: Egy intervallum alapú globális optimalizálási módszer és alkalmazása szenzor lokalizálási feladatra

Takács Szabolcs: Eljárás jó minőségű véletlen egész vektorok generálására

Kovács Gergely, Radványi Anna: Költségelosztási modellek

Móczár József, Márkus Ferenc: Lie-szimmetriák egy közgazdasági alkalmazása

Tömörített érzékelésnél minden egyes képpont számít, fordította: Réti Zoltán, (szerzői jogok miatt nem letölthető)

Sajtóközlemény

INDEX

Máté Mánfay, Poincaré inequality for interactive particle systems

László Pál, Tibor Csendes, An intlab based global optimization method and it’s application to a sensor network localization problem

Szabolcs Takács, A procedure for generating high quality pseudo-random integer vectors

Gergely Kovács, Anna Radványi, Cost-sharing models

József Móczár, Ferenc Márkus, An economic application of the Lie symmetries

Translated by Zoltán Réti, Compressed Sensing Makes Every Pixel Count, What’s Happening in the Mathematical Science

Press release

Alkalmazott Matematikai Lapok 28 (2011) – kivonat

AML 27/2

TARTALOMJEGYZÉK

Szathmáry László, Bognár Katalin: ZART: egy multifunkcionális mintakereső algoritmus

Benkő Attila, Dósa György: Egy új feladat: ládafedés szállítással és ennek megoldása algoritmusok evolúciójával

Fazekas István, Karácsony Zsolt, Libor Józsefné: A leghosszabb szériák vizsgálata

Takács Szabolcs: Egy nem hagyományos statisztikai eljárás bemutatása az OECD PISA adatbázison – esettanulmány

Prékopa András, Szántai Tamás, Zsuffa István: Természetes vízfolyások öntözővíz készletének meghatározását célzó matematikai modellek

Tóth János: Könyvismertetés: Turányi Tamás: Reakciómechanizmusok vizsgálata

INDEX

László Szathmáry, Katalin Bognár, ZART: a multifunctional itemset mining algorithm

Attila Benkő, György Dósa, Bin covering with delivery and solving it with evolution of algorithms

István Fazekas, Zsolt Karácsony, Józsefné Libor, On longest runs

Szabolcs Takács, A non-traditional statistical method in the OECD PISA database – case study

András Prékopa, Tamás Szántai, István Zsuffa, Determination of the irrigation water content of natural streamflows

János Tóth, Book review

Alkalmazott Matematikai Lapok 27 (2010) 2. szám – kivonat

AML 27/1

TARTALOMJEGYZÉK

Mihálykóné Orbán Éva, Mihálykó Csaba, Lakatos G. Béla: Szintátmetszési probléma és általánosítása a Sparre Andresen-modellben

Kardos Péter, Németh Gábor, Palágyi Kálmán: Bejárásfüggetlen szekvenciális vékonyítás

Móczár József: A fizikai matematika legújabb eredményei mint a közgazdaság-tudomány lehetséges vizsgálati eszközei

Klafszky Emil (1934-2009)

Harnos Zsolt (1941-2009)

Kas Péter (1949-2009)

INDEX

Éva Orbán-Mihálykóné, Csaba Mihálykó, Béla G. Lakatos, Level-crossing problem and its generalization in the Sparre Andresen model

Péter Kardos, Gábor Németh, Kálmán Palágyi, Order-independent sequential thinking

József Móczár, The newest results of physical mathematics as the possible investigation tools of economics

Emil Klafszky (1934-2009)

Zsolt Harnos (1941-2009)

Péter Kas (1949-2009)

Alkalmazott Matematikai Lapok 27 (2010) 1. szám – kivonat