26. évfolyam (2009) 3. szám kategória bejegyzései

AML 26/3 (2009)

TARTALOMJEGYZÉK

Kilián Imre: Modellvezérelt szoftverek készítése II.

Pintér Miklós: A Shapley-érték axiomatizálásai

Lukic Anikó: Végtelen differenciálegyenlet-rendszerek stabilitása

Nagy Antal: Emissziós diszkrét tomográfiai módszerek alkalmazása faktorstruktúrákra

Nyul Balázs: Termelési függvények és jellemzéseik

Miklós Zoltán, Takács Szabolcs: Iterációfüggetlen lépéshossz és lépésbecslés a Dikin-algoritmus alkalmazásában a lineáris programozási feladatra

Patrick de Leenheer, David Angeli, Eduardo D. Sontag: Monoton kémiai reakcióhálózatok, fordította: Várdai Judit (szerzői jogok miatt nem letölthető)

Felhívás: szakmánk története

INDEX

Imre Kilián, The construction of model driven software II.

Miklós Pintér, On axiomatizations of the Shapley value

Anikó Lukic, Stability theory for infinite systems of differential equations

Antal Nagy, Applying emission discrete tomography methods on factor structures

Balázs Nyul, Production functions and their characterizations

Zoltán Miklós, Szabolcs Takács, Improvement on the proof of ‘A polynomial Dikin-type primal-dual algorithm for linear programming’

Patrick de Leenheer, David Angeli, Eduardo D. Sontag, Monotone chemical reaction networks, Translated by Judit Várdai

Announcement, History of our profession

Alkalmazott Matematikai Lapok 26 (2009) 3. szám – kivonat