39. évfolyam (2022) 1. szám kategória bejegyzései

AML 39/1 (2022)

TARTALOMJEGYZÉK

Az Egerváry Jenő emlékplakett 2021. évi díjazottja: Szeidl László

Az Egerváry Jenő emlékplakett 2022. évi díjazottja: Csendes Tibor

A Farkas Gyula emlékdíj 2021. évi díjazottjai: Balázs István, Boldog Péter, Lovas Attila, Varga Bálint

A Farkas Gyula emlékdíj 2022. évi díjazottjai: Baráth Dániel, Cseh Ágnes, Horváth Markó, Juhász Nóra

Baár Tamás, Luspay Tamás: Dinamikus rendszerek szétcsatolása be-és kimeneti transzformációkkal

Békési József, Dósa György, Galambos Gábor: Páros munkák ütemezése korai és késői befejezés büntetésével – Egy bonyolultságelméleti eredmény

Dornai Zsófia, Pintér Miklós: Lényeges koalíciók nem kiegyensúlyozott játékok esetén

Csóka Péter: A klíringmátrixok egyértelműsége pénzügyi hálózatokban

Barna Imre Ferenc, Mátyás László, Hriczó Krisztián: A fűtött határréteget leíró egyenletrendszer önhasonló megoldásai

INDEX

Jenő Egerváry Prize recipient in 2021: László Szeidl

Jenő Egerváry Prize recipient in 2022: Tibor Csendes

Tamás Baár, Tamás Luspay: Decoupling of dynamical systems by input and output transformations

József Békési, György Dósa, Gábor Galambos: On minimizing total earliness and tardiness of coupled-tasks – A complexity result

Zsófia Dornai, Miklós Pintér: Essential coalitions for non-balanced games

Péter Csóka: On the uniqueness of clearing matrices in financial networks

Imre Ferenc Barna, László Mátyás, Krisztián Hriczó: Self-similar solutions of the incompressible boundary layers with viscous heat conduction