26. évfolyam (2009) 1. szám kategória bejegyzései

AML 26/1 (2009)

TARTALOMJEGYZÉK

Kilián Imre: Modellvezérelt szoftverek készítése I.

Farkas Miklós: Egy kis klasszikus differenciálgeometria, a Gauss-Bonnet-tétel bizonyítása

Gouda Ashraf, Szántai Tamás: Sztochasztikus hálózatokkal kapcsolatos, ritkán bekövetkező események valószínűségbecslése exponenciális, illetve béta eloszlás esetén

Bodó Beáta: A kiválasztási függvény racionalitása és racionalizálhatósága az opcionális halmazrendszer függvényében

Hajba Tamás: A másodrendű differenciálegyenlettel modellezett optimalizálók megengedett paramétereinek elemzése

Szabó Péter Gábor: Egy adalék a nemlineáris optimalizálás történeti előzményeihez

Maya Mincheva, David Siegel: Tömeghatás típusú reakciódiffúzió-rendszerek stabilitása, fordította: Egri Edit (szerzői jogok miatt nem letölthető)

Rapcsák Tamás (1947-2008)

Stahl János (1939-2008)

INDEX

Imre Kilián, Model driven software architecture

Miklós Farkas, Little classical differential geometry, a proof of Gauss-Bonnet theorem

Gouda Ashraf, Tamás Szántai, Estimation of rare event probabilities in stochastic networks with exponential and beta probability distributions

Beáta Bodó, On the rationality and rationalizability of the choice function with respect to the optional set system

Tamás Hajba, Parameter analysis of optimization methods modeled by second order differential equation

Péter Gábor Szabó, A contribution to the preliminary history of nonlinear optimization

Maya Micheva, David Siegel, Stability of mass action reaction-diffusion system, translated by Edit Egri

Tamás Rapcsák (1947-2008)

János Stahl (1939-2008)

Alkalmazott Matematikai Lapok 26 (2009) 1. szám – kivonat