37. évfolyam (2020) 2. szám kategória bejegyzései

AML 37/2 (2020)

TARTALOMJEGYZÉK

Előszó

Dr. Pap Gyula emlékére (1954-2019)

Szigeti Ferenc emlékére (1945-2019)

A QP Akadémiai Kiválóság Díj 2020. évi díjazottja: Röst Gergely

A Prékopa András-díj 2020. évi díjazottja: Szántai Tamás

Az Egerváry Jenő emlékplakett 2019. évi díjazottja: Temesi József

Az Egerváry Jenő emlékplakett 2020. évi díjazottja: Deák István

A Gyires Béla-díj 2020. évi díjazottja: Csomós Petra

A Farkas Gyula emlékdíj 2020. évi díjazottjai: Berend Gábor, Fekete Imre, Molontay Roland és Rigó Petra Renáta

Temesi József: Páros összehasonlítások a döntéshozatalban

Csató László: Sportbajnokságok tervezése: Tanulságok a férfi kézilabda Bajnokok Ligájából

Homolya Viktor, Vinkó Tamás: Befolyás terjedés optimumainak hálózatáról

Bessenyei István: Technikai haladás a közepes fejlettség csapdájában

Berde Éva, Kuncz Izabella: Ha elmúlt ötvenöt éves, megmondja az életkorát? – Az Oszkár sofőrök viselkedésének modellezése

Gera Imre, London András: Gráf alapú dimenzióredukciós heurisztikák részvénypiaci korrelációs mátrixokra

Pluhár András: Lineáris egyenletrendszerek konzisztenciájának kombinatorikai jelentései

Csóka Péter, Kondor Gábor: Csődszabályok pénzügyi hálózatokban

Szabó Balázs, Sebestyén Tamás: Egyensúlyi ár oligopolisztikus versenykörnyezetben, tökéletlen informáltság esetén

Gerencsér Balázs, Gerencsér László: Általánosított relatív konszenzus – éles konvergenciatételek

Darvay Zsolt, Rigó Petra Renáta, Szénási Eszter: Új keresési irányra épülő belsőpontos algoritmus lineáris optimalizálásra

Péterfalvi Ferenc, Recski András: Egy villamosságtani probléma, matroidelméleti megoldással és statikai következménnyel

Győrffy Lajos: Párosítási stratégiák pozíciós játékokon

Szabó Sándor, Sztojkovics Dóra: Lineáris programok a maximális élsúlyú klikk problémára

Bertók Botond: Hibrid adatszerkezet halmazműveletek hatékony implementálásához

Tamás Ambrus, Csáji Balázs Csanád: Sztochasztikus garanciák bináris klasszifikációhoz

 

INDEX

Preface

In memoriam Dr. Gyula Pap (1954-2019)

In memoriam Ferenc Szigeti (1945-2019)

QP Academic Excellence Award recipient in 2020: Gergely Röst

András Prékopa Prize recipient in 2020: Tamás Szántai

Jenő Egerváry Prize recipient in 2019: József Temesi

Jenő Egerváry Prize recipient in 2020: István Deák

Béla Gyires Prize recipient in 2020: Petra Csomós

Gyula Farkas Prize recipients in 2020: Gábor Berend, Imre Fekete, Roland Molontay and Petra Renáta Rigó

József Temesi: Paiwise comparisons for decision making

László Csató: How to design hybrid tournaments: lessons from the men’s handball champions league

Viktor Homolya, Tamás Vinkó: On the optima networks of influence maximization

István Bessenyei: Technical progress in the middle-income growth trap

Éva Berde, Izabella Kuncz: Who are interested in revealing their age?

Imre Gera, András London: Graph-based dimension reduction heuristics to stock correlation matrices

András Pluhár: The combinatorial meaning of the consistency of systems of linear equations

Péter Csóka, Gábor Kondor: Bankruptcy rules in financial networks

Balázs Szabó, Tamás Sebestyén: Price equilibrium under oligopolistic circumstances in case of imperfect information

Balázs Gerencsér, László Gerencsér: Generalized ratio consensus – tight bounds on convergence rate

Darvay, Petra Renáta Rigó, Eszter Szénási: Interior-point algorithm for linear optimization based on a new search direction

Ferenc Péterfalvi, András Recski: A problem in electric network theory, its solution via matroid theory and a corollary in statics

Lajos Győrffy: Pairing strategies on positional games

Sándor Szabó, Dóra Sztojkovics: Linear programs for the edge weighted maximum clique problem

Botond Bertók: Hybrid data structure for efficient implementation of set operations

Ambrus Tamás, Balázs Csanád Csáji: Stochastic guarantees for binary classification