admin összes bejegyzése

AML 26/3

TARTALOMJEGYZÉK

Kilián Imre: Modellvezérelt szoftverek készítése II.

Pintér Miklós: A Shapley-érték axiomatizálásai

Lukic Anikó: Végtelen differenciálegyenlet-rendszerek stabilitása

Nagy Antal: Emissziós diszkrét tomográfiai módszerek alkalmazása faktorstruktúrákra

Nyul Balázs: Termelési függvények és jellemzéseik

Miklós Zoltán, Takács Szabolcs: Iterációfüggetlen lépéshossz és lépésbecslés a Dikin-algoritmus alkalmazásában a lineáris programozási feladatra

Patrick de Leenheer, David Angeli, Eduardo D. Sontag: Monoton kémiai reakcióhálózatok, fordította: Várdai Judit (szerzői jogok miatt nem letölthető)

Felhívás: szakmánk története

INDEX

Imre Kilián, The construction of model driven software II.

Miklós Pintér, On axiomatizations of the Shapley value

Anikó Lukic, Stability theory for infinite systems of differential equations

Antal Nagy, Applying emission discrete tomography methods on factor structures

Balázs Nyul, Production functions and their characterizations

Zoltán Miklós, Szabolcs Takács, Improvement on the proof of ‘A polynomial Dikin-type primal-dual algorithm for linear programming’

Patrick de Leenheer, David Angeli, Eduardo D. Sontag, Monotone chemical reaction networks, Translated by Judit Várdai

Announcement, History of our profession

Alkalmazott Matematikai Lapok 26 (2009) 3. szám – kivonat

AML 26/2

TARTALOMJEGYZÉK

David Knezevic, Süli Endre: Végeselem módszer polimer-folyadékok determinisztikus modelljéhez

Stoyan Gisbert: A Stokes-feladat és a Crouzeix-Velte-felbontás

Baran Ágnes: Egy magas rendű nemkonform végeselem család a kétdimenziós Stokes-feladat megoldására

Gáspár Csaba: Hálónélküli módszerek és alkalmazásuk a Stokes-problémára

Baranyi László: Ellipszis pályán mozgó henger körüli kis Reynolds számú áramlás numerikus vizsgálata

Faragó István: Operátorszeletelési eljárások és vizsgálatuk

INDEX

David Knezevic, Endre Süli, Finite element methods for deterministic simulation of polymeric fluids

Stoyan Gisbert, The Stokes problem and the Crouzeix-Velte decomposition

Ágnes Baran, A high-order non-confirming finite element family for the solution of the two-dimensional Stokes problem

Csaba Gáspár, Meshless methods with application to the Stokes problem

László Baranyi, Numerical simulation of low Reynolds number flow around an orbiting cylinder

István Faragó, Operator splittings and their analysis

Alkalmazott Matematikai Lapok 26 (2009) 2. szám – kivonat

AML 26/1

TARTALOMJEGYZÉK

Kilián Imre: Modellvezérelt szoftverek készítése I.

Farkas Miklós: Egy kis klasszikus differenciálgeometria, a Gauss-Bonnet-tétel bizonyítása

Gouda Ashraf, Szántai Tamás: Sztochasztikus hálózatokkal kapcsolatos, ritkán bekövetkező események valószínűségbecslése exponenciális, illetve béta eloszlás esetén

Bodó Beáta: A kiválasztási függvény racionalitása és racionalizálhatósága az opcionális halmazrendszer függvényében

Hajba Tamás: A másodrendű differenciálegyenlettel modellezett optimalizálók megengedett paramétereinek elemzése

Szabó Péter Gábor: Egy adalék a nemlineáris optimalizálás történeti előzményeihez

Maya Mincheva, David Siegel: Tömeghatás típusú reakciódiffúzió-rendszerek stabilitása, fordította: Egri Edit (szerzői jogok miatt nem letölthető)

Rapcsák Tamás (1947-2008)

Stahl János (1939-2008)

INDEX

Imre Kilián, Model driven software architecture

Miklós Farkas, Little classical differential geometry, a proof of Gauss-Bonnet theorem

Gouda Ashraf, Tamás Szántai, Estimation of rare event probabilities in stochastic networks with exponential and beta probability distributions

Beáta Bodó, On the rationality and rationalizability of the choice function with respect to the optional set system

Tamás Hajba, Parameter analysis of optimization methods modeled by second order differential equation

Péter Gábor Szabó, A contribution to the preliminary history of nonlinear optimization

Maya Micheva, David Siegel, Stability of mass action reaction-diffusion system, translated by Edit Egri

Tamás Rapcsák (1947-2008)

János Stahl (1939-2008)

Alkalmazott Matematikai Lapok 26 (2009) 1. szám – kivonat

AML 25

TARTALOMJEGYZÉK

Alexander Schrijver: Szemelvények a kombinatorikus optimalizálás történetéből, fordította: Bernáth Attila, Fleiner Tamás, Pap Gyula (szerzői jogok miatt nem elérhető)

Kovács Előd, Arató Miklós, Lipovits Ágnes: Modellek a magyarországi éves földrengészámok vizsgálatára

Kéri Gerzson, Szántai Tamás: Egy konstruktívan definiált többdimenziós gamma-eloszlás illeszthetőség feltételével kapcsolatos kombinatorikus problémákról

Szabó Jácint: Éldiszjunkt útrendszer kiterjesztése

Farkas Miklós: Természetes kiválasztás és Riemann-geometria

Gurka Dezső: Farkas Gyula munkásságának megújuló hatásai

Nemetz Tibor (1941-2006)

Farkas Miklós (1932-2007)

Simonovits András: Martos Béla szabályozáselméleti munkássága

Székelyhidi László: Könyvismertetés: Járai Antal “Modern alkalmazott analízis, Elméleti matematika” c. könyvéről

INDEX

Alexander Schrijver, Extracts from the history of combinatorial optimization, translated by Attila Bernáth, Tamás Fleiner, Gyula Pap

Előd Kovács, Miklós Arató, Ágnes Lipovits, Modelling of annual frequency of earthquakes in Hungary

Gerzson Kéri, Tamás Szántai, Combinatorial problems according to conditions on fitting a constructively defined multivariate gamma distribution to empirical data

Jácint Szabó, Upgrading edge-disjoint paths in a ring

Miklós Farkas, Natural selection and Riemannia geometry

Dezső Gurka, The revival effects of Gyula Farkas’ scientific work

Tibor Nemetz (1941-2006)

Miklós Farkas (1932-2007)

András Simonovits, Béla Martos – Contribution to control theory

László Székelyhidi, Book review

Alkalmazott Matematikai Lapok 25 (2008) – kivonat

AML 24/2

TARTALOMJEGYZÉK

Bilen Filiz, Csizmadia Zsolt, Illés Tibor: Új monoton jellegű szimplex algoritmusok elemzése

Iván Szabolcs: Az iterált shuffle művelet alkalmazása reguláris nyelveken

Szabó Zoltán, Lőrincz András: Többrétegű Kerceptron

Demetrovics János, Molnár András, Bernhard Thalheim: Funkcionális függőségek grafikus axiomatizációja

Sima Dezső: Korszakváltás a processzorok fejlődésében

Mihálykóné Orbán Éva, Lakatos G. Béla, Mihálykó Csaba: Tartályméretezési problémák vizsgálatának háttere

Gaal György: Farkas Gyula, a Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem tanára

Imreh Balázs emlékére

Kuba Attila (1953-2006)

INDEX

Zsolt Csizmadia, Bilen Filiz, Tibor Illés, A new analysis for monotonic type simplex algorithms for feasibility problems

Szabolcs Iván, On the iterated shuffle of some regular languages

Zoltán Szabó, András Lőrincz, Multilayer Kerceptron

János Demetrovics, András Molnár, Bernhard Thalheim, Graphical axiomatization of sets of functional dependencies in relational databases

Dezső Sima, The dawn of a new era in processor evolution

Éva Orbán, Béla G. Lakatos, Csaba Mihálykó, Mathematical background of sizing intermediate storages under stochastic operational conditions

György Gaal, Gyula Farkas as Professor of the Franz Joseph University from Cluj/Kolozsvár

To the memory of Balázs Imreh

Attila Kuba (1953-2006)

Alkalmazott Matematikai Lapok 24 (2007) 2. szám – kivonat

AML 24/1

TARTALOMJEGYZÉK

Szántai Tamás: Meszéna György méltatása az Egerváry Jenő-emlékplakett átadása alkalmából

Fegyverneki Sándor: Újabb statisztikai vizsgálatok az Ornstein-Uhlenbeck-folyamatról II. Szimuláció

Pintér Miklós: Az inverzlimesz egy játékelméleti alkalmazása

Csernoch Mária: Dinamikusan kezelhető statisztikai modellek irodalmi művek szóalakjainak vizsgálatára

Achs Ágnes: Datalog alapú Fuzzy tudábázis – bizonytalanságkezelési modell

Kolumbán József, Soós Anna: Diszkrét dinamikus rendszerek és káosz

Balogh János, Galambos Gábor: Átpakolást használó szemi-on-line ládapakolási algoritmusok

Bánhelyi Balázs: Egy késletetett differenciálegyenlet vizsgálata megbízható számítógépes eljárással

Faragó István, Galántai Aurél: Balla Katalin (1947-2005)

Prékopa András: George Dantzig (1914-2005)

INDEX

Tamás Szántai, The work of György Meszéna

Sándor Fegyverneki, New statistical investigations of Ornstein-Uhlenbeck process II. Simulation

Miklós Pintér, A game theoretic application of inverse limit

Mária Csernoch, Dynamic models for the analysis of the introduction of word-types in literary works

Ágnes Achs, Fuzzy knowledge-base with fuzzy Datalog

József Kolumbán, Anna Soós, Discrete dynamical systems and chaos

János Balogh, Gábor Galambos, Algorithms for the on-line bin packing problem with repacking

Balázs Bánhelyi, Discussion of a delayed differential equation with verified computing technique

István Faragó, Aurél Galántai, Katalin Balla (1947-2005)

András Prékopa, George Dantzig (1914-2005)

Alkalmazott Matematikai Lapok 24 (2007) 1. szám – kivonat