admin összes bejegyzése

AML 33/1 (2016)

TARTALOMJEGYZÉK

Mészáros Alpár Richárd: Átlagtérjátékok – Optimális vezérléstől optimális transzportig

Vörös Gábor: A véges szóhosszból adódó korlátozás hatása

Kosztyán Zsolt Tibor, Pribojszki-Németh Anikó, Kovács Zoltán: Karbantartási projektek mátrix alapú tervezése

Horváth Miklós: A rezgő húr irányítása

Simonovits András: Matematikai közgazdaságtanról matematikusoknak

Apáthy M. Sándor: Az útvonaltervező algoritmus történeti áttekintése, különös tekintettel azok turisztikai célú alkalmazásaira

INDEX

Alpár Richárd Mészáros, Mean field games: From optimal control to optimal transport

Gábor Vörös, Effects of truncation in calculating data

Zsolt Tibor Kosztyán, Anikó Pribojszki-Németh, Zoltán Kovács, Matrix-based maintenance management

Miklós Horváth, The control of vibrating strings

András Simonovits, On mathematical economics for mathematicians

Sándor M. Apáthy, A survey on route planning algorithms, focusing on its touristic applications

Alkalmazott Matematikai Lapok 33 (2016) 1. szám – kivonat

AML 32 (2015)

TARTALOMJEGYZÉK

Schipp Ferenc: Hiperbolikus waveletek

Südy Barbara: Jégkorongcsapat összeállításának valós idejű optimalizálása adatbányászati eszközök segítségével

Lovas Attila, Andai Attila: Mértékek abszolút és szimmetrikus normákon

Szabó Péter Gábor: Kalmár László, a számítástudomány hazai úttörője

Prékopa András, Kovács Kászon Balázs: Kovács László Béla (1939-2015)

INDEX

Ferenc Schipp, Hyperbolic wavelets

Barbara Südy, Real-time optimization of ice hockey teams

Attila Lovas, Attila Andai, Measures on gauge invariant symmetric norms

Péter Gábor Szabó, László Kalmár, the pioneer of the computer science in Hungary

András Prékopa, Kászon Balázs Kovács, László Béla Kovács (1939-2015)

Alkalmazott Matematikai Lapok 32 (2015) – kivonat

AML 31 (2014)

TARTALOMJEGYZÉK

Árgilán Viktor, Balogh János, Békési József, Dávid Balázs, Galambos Gábor, Krész Miklós, Tóth Attila: Ütemezési feladatok az autóbuszos közösségi közlekedés operatív tervezésében: egy áttekintés

Iványi Antal, Kása Zoltán: Foksorozatok párhuzamos leszámlálása

Csendes Tibor, Kozma Attila: Vödrök optimális pakolása raklapokra

INDEX

Viktor Árgilán, János Balogh, József Békési, Balázs Dávid, Gábor Galambos, Miklós Kresz, Attila Tóth, Scheduling problems in the operative planning of public bus transportation

Antal Iványi, Zoltán Kása, Parallel enumeration of degree sequences

Tibor Csendes, Attila Kozma, Optimal packing of buckets on eur-palette

Alkalmazott Matematikai Lapok 31 (2014) – kivonat

AML 30 (2013)

TARTALOMJEGYZÉK

Illés Tibor, Nagy Adrienn: A kvadratikus szimplex algoritmus végessége indexválasztási szabályok alkalmazása esetén

William Cook: A kombinatorikus egészértékű programozás ötvenegynéhány éve, fordította: Bernáth Attila (szerzői jogok miatt nem elérhető)

Rázga Tamás: A klasszikus matematika egy lehetséges általánosítása

Hujter Mihály: Emlékek Klafszky Emil (1934-2009) matematikusról

INDEX

Tibor Illés, Adrienn Nagy, Finiteness of the quadratic simplex method with the application of index selection rules

William Cook, Fifty-plus years of combinatorial integer programming, translated by Attila Bernáth

Tamás Rázga, A potential generalization of the classical mathematics

Mihály Hujter, Memories of Emil Klafszky (1934-2009) mathematician

Alkalmazott Matematikai Lapok 30 (2013) – kivonat

AML 29 (2012)

TARTALOMJEGYZÉK

Iványi Antal, Lutz Lóránd: Multigráfok foksorozatai

Bartalos István, Pluhár András: Közösségek és szerepük a kisvilág gráfokban

Takács Szabolcs: Érzékenységvizsgálatok a statisztikai eljárásokban

INDEX

Antal Iványi, Lóránd Lutz, Degree sequences of multigraphs

István Bartalos, András Pluhár, Communities and their role in small world graphs

Szabolcs Takács, Sensitivity analysis in a statistical processes

 

Alkalmazott Matematikai Lapok 29 (2012) – kivonat

AML 28 (2011)

TARTALOMJEGYZÉK

Mánfay Máté:  Poincaré-egyenlőtlenség kizárásos folyamatokra

Pál László, Csendes Tibor: Egy intervallum alapú globális optimalizálási módszer és alkalmazása szenzor lokalizálási feladatra

Takács Szabolcs: Eljárás jó minőségű véletlen egész vektorok generálására

Kovács Gergely, Radványi Anna: Költségelosztási modellek

Móczár József, Márkus Ferenc: Lie-szimmetriák egy közgazdasági alkalmazása

Tömörített érzékelésnél minden egyes képpont számít, fordította: Réti Zoltán, (szerzői jogok miatt nem letölthető)

Sajtóközlemény

INDEX

Máté Mánfay, Poincaré inequality for interactive particle systems

László Pál, Tibor Csendes, An intlab based global optimization method and it’s application to a sensor network localization problem

Szabolcs Takács, A procedure for generating high quality pseudo-random integer vectors

Gergely Kovács, Anna Radványi, Cost-sharing models

József Móczár, Ferenc Márkus, An economic application of the Lie symmetries

Translated by Zoltán Réti, Compressed Sensing Makes Every Pixel Count, What’s Happening in the Mathematical Science

Press release

Alkalmazott Matematikai Lapok 28 (2011) – kivonat

AML 27/2 (2010)

TARTALOMJEGYZÉK

Szathmáry László, Bognár Katalin: ZART: egy multifunkcionális mintakereső algoritmus

Benkő Attila, Dósa György: Egy új feladat: ládafedés szállítással és ennek megoldása algoritmusok evolúciójával

Fazekas István, Karácsony Zsolt, Libor Józsefné: A leghosszabb szériák vizsgálata

Takács Szabolcs: Egy nem hagyományos statisztikai eljárás bemutatása az OECD PISA adatbázison – esettanulmány

Prékopa András, Szántai Tamás, Zsuffa István: Természetes vízfolyások öntözővíz készletének meghatározását célzó matematikai modellek

Tóth János: Könyvismertetés: Turányi Tamás: Reakciómechanizmusok vizsgálata

INDEX

László Szathmáry, Katalin Bognár, ZART: a multifunctional itemset mining algorithm

Attila Benkő, György Dósa, Bin covering with delivery and solving it with evolution of algorithms

István Fazekas, Zsolt Karácsony, Józsefné Libor, On longest runs

Szabolcs Takács, A non-traditional statistical method in the OECD PISA database – case study

András Prékopa, Tamás Szántai, István Zsuffa, Determination of the irrigation water content of natural streamflows

János Tóth, Book review

Alkalmazott Matematikai Lapok 27 (2010) 2. szám – kivonat

AML 27/1 (2010)

TARTALOMJEGYZÉK

Mihálykóné Orbán Éva, Mihálykó Csaba, Lakatos G. Béla: Szintátmetszési probléma és általánosítása a Sparre Andresen-modellben

Kardos Péter, Németh Gábor, Palágyi Kálmán: Bejárásfüggetlen szekvenciális vékonyítás

Móczár József: A fizikai matematika legújabb eredményei mint a közgazdaság-tudomány lehetséges vizsgálati eszközei

Klafszky Emil (1934-2009)

Harnos Zsolt (1941-2009)

Kas Péter (1949-2009)

INDEX

Éva Orbán-Mihálykóné, Csaba Mihálykó, Béla G. Lakatos, Level-crossing problem and its generalization in the Sparre Andresen model

Péter Kardos, Gábor Németh, Kálmán Palágyi, Order-independent sequential thinking

József Móczár, The newest results of physical mathematics as the possible investigation tools of economics

Emil Klafszky (1934-2009)

Zsolt Harnos (1941-2009)

Péter Kas (1949-2009)

Alkalmazott Matematikai Lapok 27 (2010) 1. szám – kivonat

AML 26/3 (2009)

TARTALOMJEGYZÉK

Kilián Imre: Modellvezérelt szoftverek készítése II.

Pintér Miklós: A Shapley-érték axiomatizálásai

Lukic Anikó: Végtelen differenciálegyenlet-rendszerek stabilitása

Nagy Antal: Emissziós diszkrét tomográfiai módszerek alkalmazása faktorstruktúrákra

Nyul Balázs: Termelési függvények és jellemzéseik

Miklós Zoltán, Takács Szabolcs: Iterációfüggetlen lépéshossz és lépésbecslés a Dikin-algoritmus alkalmazásában a lineáris programozási feladatra

Patrick de Leenheer, David Angeli, Eduardo D. Sontag: Monoton kémiai reakcióhálózatok, fordította: Várdai Judit (szerzői jogok miatt nem letölthető)

Felhívás: szakmánk története

INDEX

Imre Kilián, The construction of model driven software II.

Miklós Pintér, On axiomatizations of the Shapley value

Anikó Lukic, Stability theory for infinite systems of differential equations

Antal Nagy, Applying emission discrete tomography methods on factor structures

Balázs Nyul, Production functions and their characterizations

Zoltán Miklós, Szabolcs Takács, Improvement on the proof of ‘A polynomial Dikin-type primal-dual algorithm for linear programming’

Patrick de Leenheer, David Angeli, Eduardo D. Sontag, Monotone chemical reaction networks, Translated by Judit Várdai

Announcement, History of our profession

Alkalmazott Matematikai Lapok 26 (2009) 3. szám – kivonat

AML 26/2 (2009)

TARTALOMJEGYZÉK

David Knezevic, Süli Endre: Végeselem módszer polimer-folyadékok determinisztikus modelljéhez

Stoyan Gisbert: A Stokes-feladat és a Crouzeix-Velte-felbontás

Baran Ágnes: Egy magas rendű nemkonform végeselem család a kétdimenziós Stokes-feladat megoldására

Gáspár Csaba: Hálónélküli módszerek és alkalmazásuk a Stokes-problémára

Baranyi László: Ellipszis pályán mozgó henger körüli kis Reynolds számú áramlás numerikus vizsgálata

Faragó István: Operátorszeletelési eljárások és vizsgálatuk

INDEX

David Knezevic, Endre Süli, Finite element methods for deterministic simulation of polymeric fluids

Stoyan Gisbert, The Stokes problem and the Crouzeix-Velte decomposition

Ágnes Baran, A high-order non-confirming finite element family for the solution of the two-dimensional Stokes problem

Csaba Gáspár, Meshless methods with application to the Stokes problem

László Baranyi, Numerical simulation of low Reynolds number flow around an orbiting cylinder

István Faragó, Operator splittings and their analysis

Alkalmazott Matematikai Lapok 26 (2009) 2. szám – kivonat